Programa

MÓDULO A: TRADUCIÓN PARA A DOBRAXE (30 horas)

1. Definición

2. Fases da tradución para a dobraxe

2.1. Adquisición do texto

2.2. Estudio de dobraxe

2.3. Encomenda

2.4. Axuste ou adaptación

2.5. Dramatización

3. Convencións da dobraxe

3.1. Unidades

3.2. Símbolos

3.3. Técnica

4. Problemas de tradución (Español-Galego)

5. Estratexias de resolución de problemas (Español-Galego)

 

MÓDULO B: FONOLOXÍA/FONÉTICA (30 horas)

1. Fonoloxía

1.1. Introdución: conceptos básicos

1.2. A fonoloxía segmental: vogais e consoantes

1.3. A fonoloxía suprasegmental (I): ritmo

1.4. A fonoloxía suprasegmental (II): entoación

1.5. Fonoloxía comparada

2. Fonética

2.1. Introdución á produción da fala

2.2. Vogais e consoantes

2.3. Fenómenos característicos na produción da fala

2.4. Aproximación á transcrición fonética

2.5. Ritmo e entoación: prácticas

 

MÓDULO C: AXUSTE (20 horas)

1. O proceso de axuste

1.1. Especificidades da produción

1.2. Ritmo da VO

2. O proceso de adaptación

2.1. Especificidades da dobraxe

3. Adaptación vs. Axuste

 

MÓDULO D: DOBRAXE (120 horas)

1. Historia da dobraxe

2. A sincronía na dobraxe

2.1. Sincronía fonética

2.2. Sincronía cinética

2.3. Isocronía

3. A proxección da voz

3.1. Estratexias de dobraxe e locución

3.2. Estratexias de interpretación

4. A dirección de dobraxe

Desenrolo web feito por NetSoft Consultoría Dixital S.L.

joomla & wordpress theme